El dictador Erdogan amenaça amb noves invasions a Síria – Preparem la defensa de Kobanê!

KobaneDes de fa ja alguns dies hi ha senyals cada vegada més forts que una renovada ofensiva de l’exèrcit feixista turc podria ser imminent. Sempre hem remarcat que la guerra no s’ha aturat mai, tan sols ha canviat de forma. Però la guerra de baixa intensitat podria convertir-se aviat en nous fronts oberts. L’enemic ha tornat a reagrupar equipament bèl·lic i mercenaris islamistes a la frontera amb les àrees alliberades. Hi ha raons per creure que l’estat ocupant turc està preparant nous atacs, especialment contra Kobanê, però els territoris a l’oest de Qamislo també estan amenaçats. Kobanê s’ha convertit en el símbol de la invencibilitat d’aquesta revolució: per descomptat, el règim de l’AKP-MHP té molt d’interès en la seva ocupació. Si l’ocupació tingués èxit, els invasors serien capaços de connectar els territoris ocupats des Serekaniye fins a Afrin i aconseguirien tenir una força completament nova. Amb un possible atac a les àrees a l’oest de Qamishlo, s’obriria una altra bretxa en les àrees alliberades i es reduiria encara més la llibertat de moviment de la població civil. A la vegada, no és un secret que Turquia està interessada sobretot en la riquesa dels jaciments petrolífers de Tirbespiye i Rmelan.

En la reunió de Consell Nacional de Seguretat de Turquia es van avaluar diversos escenaris i es va declarar que estan disposats a noves operacions, perquè “malgrat tots els acords internacionals, les organitzacions terroristes segueixen duent a terme atacs contra Turquia i contra la població civil de Síria”. A la reunió d’avui de l’AKP, el dictador Erdogan ha reafirmat en el seu discurs que “Turquia no assistirà com a espectadora a Idlib o en altres àrees”. Els que es pregunten què està fent Turquia a Síria «haurien de llegir la normativa d’Adana» que autoritza a Turquia a dur a terme operacions antiterroristes al nord de Síria i entendrien que Turquia té dret a les seves operacions d’ocupació. Segons l’acord, “els terroristes i tots els que són un perill per a la nació han de ser perseguits fins al final”.

El dictador Erdogan ha afirmat que “mai permetrà que les organitzacions terroristes separatistes a Síria construeixin un pou de traïció” encara que això signifiqui l’ús de força militar. En vista de la renovada ofensiva del règim sirià, Erdogan, fins i tot, ha amenaçat amb una intervenció directa si Idlib no torna a la normalitat. Amb les mentides d’alguns oficials turcs que van declarar que les SDF no es van retirar dels 30 quilòmetres que constitueixen la zona de seguretat com havia estat pactat, ara estan intentant legitimar un nou atac.

En aquests moments no és possible fer prediccions precises sobre quan tindrà lloc la nova ofensiva, però el que podem fer és preparar-nos bé per enfrontar-nos a qualsevol atac amb una resistència determinada, àmplia i diversa. Tal com la gent de Rojava es prepara cada dia per defensar la revolució, el moviment de resistència internacional ha d’estar preparat per a qualsevol eventualitat. És el moment d’estar alerta i de dur a terme totes les preparacions necessàries.

La revolució de nord-est de Síria serà victoriosa – el feixisme serà destruït! #RiseUp4Rojava

El dictador Erdogan amenaza con nuevas invasiones en Siria – Preparemos la defensa de Kobanê!

Desde hace ya algunos días hay señales cada vez más fuertes que una renovada ofensiva del ejército fascista turco podría ser inminente. Siempre hemos estado remarcando que la guerra no se ha parado nunca, solamente ha cambiado de forma. Pero la guerra de baja intensidad podría convertirse pronto en nuevos frentes abiertos. El enemigo ha vuelto a aunar equipamiento bélico y mercenarios islamistas en la frontera con las áreas liberadas. Hay razones para creer que el estado ocupante turco está preparando nuevos ataques, especialmente contra Kobanê, pero también los territorios al oeste de Qamislo están amenazados. Kobanê se ha convertido en el símbolo de la invencibilidad de esta revolución: por supuesto, el régimen del AKP-MHP tiene mucho interés en su ocupación. Si la ocupación tuviera éxito, los invasores serían capaces de conectar los territorios ocupados desde Serekaniye hasta Afrin consiguiendo tener una fuerza completamente nueva. Con un posible ataque en las áreas al oeste de Qamishlo, se abriría otra brecha en las áreas liberadas y se reduciría aún más la libertad de movimiento de la población civil. Al mismo tiempo, no es un secreto que Turquía está interesada sobre todo en la riqueza de los yacimientos petrolíferos de Tirbespiye y Rmelan.

En la reunión del Consejo Nacional de Seguridad de Turquía se evaluaron varios escenarios y se declaró que están dispuestos a nuevas operaciones, porque “a pesar de todos los acuerdos internacionales, las organizaciones terroristas siguen llevando a cabo ataques contra Turquía y contra la población civil de Siria”. En la reunión de hoy del AKP, el dictador Erdogan ha reafirmado en su discurso que «Turquía no va a asistir como espectadora en Idlib o en otras áreas». Los que se preguntan qué está haciendo Turquía en Siria «tendrían que leer el Acuerdo de Adana» que autoriza a Turquía a llevar a cabo operaciones antiterroristas en el norte de Siria y entenderían que Turquía tiene derecho a sus operaciones de ocupación. Según el acuerdo, «los terroristas y todos los que son un peligro para la nación tienen que ser perseguidos hasta el final”.

El dictador Erdogan ha afirmado que «nunca permitirá que las organizaciones terroristas separatistas en Siria construyan un pozo de traición» aunque esto signifique el uso de fuerza militar. En vista de la renovada ofensiva del régimen sirio, Erdogan ha incluso amenazado una intervención directa si Idlib no volviera a la normalidad. Con las mentiras de algunos oficiales turcos que declararon que las SDF no se retiraron de los 30 kilómetros que constituyen la zona de seguridad como había sido pactado, ahora están intentando legitimar un nuevo ataque.

En este momento no es posible hacer predicciones precisas sobre cuando tendrá lugar la nueva ofensiva, pero lo que podemos hacer es prepararnos bien para enfrentarnos a cualquier ataque con una resistencia determinada, amplia y variada. Al igual que la gente de Rojava se prepara todos los días para defender la revolución, el movimiento de resistencia internacional tiene que estar preparado para cualquier eventualidad. Es el momento de estar alerta y de llevar a cabo todas las preparaciones necesarias.

¡La revolución del noreste de Siria será victoriosa – el fascismo será destruido! #RiseUp4Rojava

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s